De prioriterade värdeordslistorna börjar droppa in. Värdeorden ska representera vad vi vill att hemsidebesökarna ska känna när de kommer in på sajten. En enkätsvarare har lagt till ett eget ord.

Journalistik.

Två workshops och ordet missades totalt.

Maria Sjöberg

Annonser