Journalistiken har aldrig varit snabb. Däremot nyhetsrapporteringen. Den senare har fått hård konkurrens. Är det så farligt?

I över ett årtionde har webben först diffust och nu allt mer tydligt påverkat människors sätt att ta del av medier, journalistik och information. Journalister och medieföretag känner sig alltmer hotade och ifrågasatta.

Framsynta ser med viss förtjusning på det som sker och tänker ”äntligen får vi diskutera uppdragets kärna”. För dem spelar plattformen ingen roll. Ju fler kanaler att berätta i, desto bättre, typ. Tänk så många sätt och med så många nya perspektiv jag kan berätta! Jag når min publik där de finns, på sina villkor.

Vi agerar fortfarande som om alla läser allt i tidningen, alla ser hela tv-programmet, lyssnar på hela radiosändningen när vi samtidigt vet att det är längesedan det var sant?

Under de senaste åren har Fojo i samarbete med andra ägnat sig åt förändringsarbete och omvärldsanalys. Resultaten har på olika sätt knutits in i våra kurser. Det arbetet fortsätter med oförminskad kraft, för behoven är mycket stora. En av våra uppgifter är att få andra att lyfta blicken och betrakta sin omvärld med fler och nya perspektiv.

När alltfler ger sig in i leken kring nyhetsrapporteringen, så tror jag att journalister behöver lägga mer kraft och tid på att observera, att följa och analysera. Det är i observationerna svaren finns och det kräver förmåga att beskriva och problematisera – inte enbart rapportera. Och då är vi tillbaka i uppdragets kärna och det som skapat många av de riktigt stora och i breda kretsar uppskattade journalisterna; analysen och berättandet.

Annonser