Journalister, journalistiken och medieföretag står inför stora utmaningar de kommande år. Det gör samhället och demokratin också. Därför behövs fokus på innehållet i journalistiken.

Min lista över journalistikens utmaningar:

Mod

Mod att kasta gamla sanningar över bord och slakta heliga kor. Det kan handla om alltifrån samarbete och samtalsklimat på redaktionen, vad som är en bra nyhet, prioriteringar i nyhetsflödet, nya nyhetsmodeller och presentationsteknik till vem man kan samarbeta med utan att förlora sin trovärdighet.

Trovärdighet

Journalistikens trovärdighet ligger inte i vem man samarbetar med eller finansieras av. Den handlar i mycket högre grad om opartiskhet, redovisande av arbetsmetoder, en ärlig ambition att försöka beskriva alla perspektiv i ett nyhetsförlopp och hur man bemöter sin uppdragsgivare mediekonsumenten.

Prioriteringar

Vilket är journalistikens uppdrag? Vilka mål har ni i ert mediehus bortom tittar-/lyssnar-/läsarsiffror?

Ska vi fortsätta producera lika mycket i alla kanaler?

För att bidra med kvalitativ journalistik som människor är beredda att betala för krävs hårda prioriteringar och en tydlig idé om vart man vill. Det gäller både det dagliga arbetet och på lång sikt.

Affärsmodeller

”Alla” talar om journalistikens affärsmodeller. De flesta letar efter att vidareutveckla betalningssystem som redan finns. På Fojo tror vi att man också måste uppfinna hjulen som ingen ännu sett. Och att vi måste titta på ställen vi inte letat förut.

Målgrupper

Att veta var mediehusets målgrupper finns, vilka de är och hur de agerar blir A och O i framtidens journalistik. Det misstolkas ibland med uttrycket ”ge vad folk vill ha”. Journalistiken ska fortfarande erbjuda det oväntade, det som vi inte visste att vi ville eller behövde veta. Men vi måste göra det på otraditionella vis och med nya, utvecklade berättarformer.

Kommunikation

Kommunikationen är inte längre enkelriktad. Det finns en oändlig mängd sätt att kommunicera på. Det ställer andra krav på oss journalister att förstå och använda fler kommunikationsvägar. Det handlar också om kunskapen om virtuella nätverk och forum och hur de påverkar samhällsutvecklingen. Debatten pågår på många fler ställen samtidigt.

Det handlar också om att göra mediekonsumenterna delaktiga i nyhetsprocessen – det är känsligt och som att svära i kyrkan. Men vi måste våga pröva och hitta alternativa metoder som fungerar – utan att tumma på korrekthet och trovärdighet.

Innehåll/uppdrag

För att kunna göra prioriteringar och möta mediekonsumenterna där de finns, är det dags för en renässans för samtalet om journalistikens innehåll och journalistikens uppdrag i en demokrati. Och det handlar om vilket uppdrag ditt mediehus ska bestämma sig för att ha.

Samarbete och samverkan

Samhället blir mer komplext och utvecklingen spås gå snabbare och snabbare. Vi är övertygade om att större samverkan internt på redaktionen och i mediehuset kan utveckla innehållet. På samma sätt måste vi vara öppna för att ibland samverka med andra utanför huset för att kunna ge fler perspektiv och hitta fler pusselbitar.

Organisation

Val av organisationsmodell påverkas av alla andra utmaningar i listan. I framtiden behöver vi i högre grad utgå ifrån uppdraget, prioriterat innehåll, arbetsformer, plattformar, nyhetsflöde och mediehusets resurser. Vi behöver tänka nytt och annorlunda och vi behöver framför allt tänka mer ”på tvären”; tvärmedialt, tvärdisciplinärt och tvärsektoriellt. Det är vad som egentligen ligger i ”crossmedia”.

De alternativa formerna kommer att öka. På olika håll i världen praktiserar eller funderar man över att slopa en del av arbetsplatserna i mediehuset och istället låta reportrar jobba mer ”ute i fält”. En del kallar det mojos. Andra har gått så långt att de avskaffat redaktionsrummet och möts på café.

Utmaningen ligger i förmågan att utveckla tänkandet. Och det räcker inte att tänka nytt kring en av rubrikerna i listan. Allt hänger ihop.

Katarina Ek

Annonser