”Under de senaste 50 åren har människans omvärd förändrats mer än sammantaget i historien.” Det må vara hur det vill med den exakta sanningshalten i det källösa men ofta återgivna citatet, men fort går det. Inte minst visar det här klippet det där Richard Gatarski 1999 – för tio år sedan – försökte förklara för svenska folket varför det vore bra om Sverige satsade på att bygga ut bredband. Han argumenterade riktigt bra men som god journalist anlade Maranne Rundström ett kritiskt förhållningssätt. Gatarski hävdade att den stora fördelen med bredbandskablarna var att vi skulle kunna kommunicera på nya sätt.

En av mina favoritprogramledare ställer då frågan om vi verkligen behöver ett bredband för att kommunicera med varandra för det har vi ju klarat av hittills genom att mötas, tala i telefon och skicka brev.

Härligt klipp, eller hur!?

Telefonen, som Marianne nämnde, gav oss människor möjligheten att trotsa de geografiska avstånden och konversera två och två när den kom. Professionella på tidningar, radio och TV kunde däremot vara ensamma att kommunicera sitt budskap till många. Men den utveckling som Gatarski talar om i klippet kan nu äntligen alla kommunicera med många för första gången i världshistorien och det håller på att revolutionera vår värld.

Eva Åberg
Medvind utbildning och utbildare på Fojo

eva@medvindutbildning.se
http://twitter.com/musicmemore

Annonser