You are currently browsing the monthly archive for februari 2010.

Twitter, Facebook och MSN är olika sociala medier som är en del av
vardagen för de flesta men stora frågetecken eller okänt område för
andra.
Maria Sjöberg, fd webbredaktör på Medieinstitutet Fojo, förklarar vad
sociala medier är, vad sociala medier gör och hur sociala medier kan
användas.

Föreläsningen Live

Annonser

Twitter: Katarina Ek, utvecklingsledare

Annonser