Ett 30-tal journalister kände sig kallade när Fojo och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt bjöd på en demokratisk snabbguide vid ett seminarium i Stockholm nyligen. SKL hade laddat upp med sina tyngsta namn, se programmet nedan, och Fojo representerades för dagen av frilansjournalisten Britt-Marie Citron och undertecknad.
Att Fojo deltar i ett samarrangemang med en medlemsorganisation för kommuner och landsting är egentligen ganska naturligt. SKL representerar själva kärnan i den representativa demokratin med 44 000 förtroendevalda i kommuner och landsting. Av dessa är 97 procent fritidspolitiker som endast får mötesersättning. Tre procent är anställda politiker med en genomsnittlig månadslön på 46 000 kronor.
Men alla har de ett gemensamt: de ska granskas av kunniga och kritiska journalister. Det är här som Fojo kommer in i bilden. Fojo utbildar omkring 600 yrkesverksamma journalister från alla medier varje år. Den lokala demokratin står i centrum i många av Fojos kurser och därför är fördjupad kunskap om olika maktcentrum nödvändig. SKL är ett sådant maktcentrum och för den som tar sig tid visar det sig snart att här finns mycket att hämta var man än arbetar i Sverige. Responsen på seminariet har också varit bra. Ett exempel på uppskattning i ett mail till Britt-Marie Citron ser ut så här:
Hej,
Ville bara tacka för en trevlig seminariedag, men också passa på att säga att jag tycker att SKL hade radat upp många bra föreläsare (vilket jag också borde säga till företrädarna för SKL). Jag gillade att du var med som ”moderator” och ställde en massa frågor utöver de frågor som kom från oss deltagare. Det kan lätt bli ”bara rak information”, noga vald av en organisation som anordnar sådana här seminarier, men i och med att Fojo – och du och Per – var där, kändes det hela lite vassare!
Helene Skoglund, Nynäshamns Posten.

Kul att höra. Journalisterna fick också en del material med sig. För den som omgående vill börja träna sitt kritiska sinne är den lilla skriften ”Myter och fakta” en bra start. Här finns ett 20-tal påståenden om det offentliga Sverige som besvaras med ”fakta”. Intressant läsning för den som vill ha koll på källorna.
Flera deltagare tyckte också att det var bra att Fojo satsar på kortare utbildningar, en eller högst två dagar. Det har vi tagit till oss och den som vill följa vårt utbud uppmanas att hålla koll på vår webb www.fojo.se
Hälsningar från Fojo i Kalmar
Per Martis, projektledare Fojo

Programmet från Hitta rätt 14/4 i Stockholm

Annonser