Gäddan på Zentopa


Kursledare Lange väntar på Fredrik Strage


Ib Tardini


Samtal med Lars von Trier

Kulturträffens tredje dag:
Hvad sker kulturellt i vore naboland ? Så löd frågan på morgonen och vi bland annat se det svenskspråkiga kulturprogrammet Pixel från finsk tv. Det verkar som om knappa resurser föder kreativiteten i Finland…

Fredrik Strage talade om sin syn på musikjournalistik och om hur Youtube förändrar den. Han berättade om sin nya bok, där han har listat hundra bra rock-klipp på Youtube.
Jag tyckte om det här klippet:

Fast det har Strage inte med i sin bok.

På Zentropa stod Lars von Trier och tog emot oss i dörren! Vi har gått runt och sett varenda vrå i filmstaden och Ib Tardini var vår guide. Hur ska vi få nordisk film att gå runt ekonomiskt? Samarbete och goda berättelser, sa Tardini. Och så funderade han på hur de goda filmmakarna ska få fatt i den goda filmpubliken. Tardini säger att personen är en kvinna som har ”Ingen reklam, tack” på dörren, hon är skeptisk mot all kommersiell påverkan och hon vill inte gå på bio tillsammans med folk som käkar popkorn och kladdar ner armstödet med cocacola. Och hon vill se en ärlig, passionerad och genomarbetad historia. Zentropa jobbar på att hitta henne och få henne att gå och se de goda berättelserna som kommer därifrån.

Ann-Mari Svensson

Annonser