En tillgänglig, korrekt och välskriven polisnotis – hur ska den skrivas? Lisa Hall
på Hudiksvalls tidning skriver polisnotiser varenda dag, och här har hon samlat några reflektioner i en praktisk lathund för sig själv och andra polisnotis-skribenter. Lisa skapade tipslistan när hon deltog i Fojokursen Greppa språket.
Ann-Mari Svensson

Vad kännetecknar en bra polisnotis?
Som vanligt handlar det om att försöka besvara När, var, hur, varför, och vem. Allra helst på ett kort, klart och konkret sätt.

Nyckeln till att skriva bra polisnotiser är information. Så mycket information som möjligt, och gärna så många detaljer som möjligt.
Att skriva att en moped är stulen är intressantare än att polisen har fått en anmälan av tillgrepp av fortskaffningsmedel. Att skriva att en man/kvinna/16-åring osv har stulit en moped gör det ännu mer intressant.
Genom att ha mycket information blir det också lättare att undvika sig av polisens myndighetsspråk.
I polisnotiser kan man se att myndighetsspråket används, ibland med följd att det faktiskt är oklart vad som har hänt.
Ett annat bra sätt att skapa läsvärda notiser är att använd verb i stället för substantivfraser.

Vanliga ord och fraser
Anhölls i sin frånvaro/utevaro – Betyder att det finns en person som misstänks för ett brott och att åklagaren har beslutat att personen ska anhållas, men att polisen inte har fått tag på vederbörande ännu. Han eller hon är alltså efterlyst.

Häktad i sin utevaro – åklagaren kan också begära att en person häktas i sin utevaro. Skälet till detta är att detta krävs för att kunna efterlysa personen internationellt.

Lades in för tillnykting – en person fick sova ruset av sig på polisstationen.

Omhändertagen enligt LOB, lagen om berusning – en person är så full eller så drogpåverkad att han/hon inte kan ta hand om sig själv och får därför sova ruset av sig på polisstationen.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel – en moped/bil/MC har stulits, eller ännu hellre (någon) stal en bil/moped/mc.

Visade tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad – Polisens fras som ger dem rätt att ta med en misstänkt narkotikapåverkad person och ta med honom eller henne till stationen för provtagning. Skriv istället ”polisen tyckte att (personen) verkade påverkad” eller ”eftersom polisen misstänkte att (personen) hade tagit droger”

(någon) togs med till polisstationen för provtagning och förhör– nästa standardfras i de misstänkta narkotikabrotten. Med andra ord, polisen såg till att personen fick lämna ett blodprov och/eller urinprov som ska visa om och vad personen har tagit. Skriv det istället.

Polisen övertog gripandet – Används ofta efter ett så kallat envarsgripande. Det vill säga att någon annan än polisen har gripit någon. Polisen har sedan ”övertagit gripandet”
Skriv istället vem som har gripit vem och att polisen kom sedan hämtade (denne någon) och tog med (denne) till polisstationen.

Efterföljande – (polisen) följde efter

Eftersök – (polisen) letade efter

Bestrider – eftersom verbet bestrida kan ha två olika betydelser är det säkrast att undvika det. Skriv istället vad som menas. Är det att personen inte håller med, eller (den andra betydelsen) att (t ex myndigheten) faktiskt står för kostnaden.

Olaga hot – brottet heter olaga hot. Men glöm inte bort att det faktiskt är (någon) som har hotat (någon annan).

Skadegörelse – bra att använda ordet om brottet. Men försök också skriva VAD som hänt. Klotter, sönderslagen parkbänk, krossat fönster – skadegörelse är så mycket.

Arrestera – ibland läser man att polisen har arresterat någon. Men detta finns egentligen inte. Däremot kan polisen sätta någon i arresten. Polisen griper. Åklagaren anhåller. Åklagaren begär häktad och rätten häktar.

Urkundsförfalskning – återigen, så heter brottet. Men redogör för vad som hänt. Har någon förfalskat mammas namnteckning, lånat syrrans legitimation eller förfalskat en check?
Lisa Hall

Annonser