Maria Holmin, webbare på SVT:s Rapport, är en av 15 miljöintresserade journalister som nyss kommit hem från tyska Freiburg, en stad med mycket stark miljöprofil.
Maria och hennes medresenärer var uttagna som stipendiater till en kurs som Medieinstitutet Fojo arrangerade på uppdrag av Journalistfonden för vidareutbildning. En spännande och givande kursvecka och alla kostnader täckta av stipendiet – inte illa…!
Läs Marias artikel om Freiburg och låt dig fascineras av ett framgångsrikt miljötänkande i planläggningen av en stad nästan lika stor som Malmö. Klicka här: http://svt.se/rapport.
Tony Folkesson
Projektledare Fojo

Annonser