Konferensen i innovationsjournalistik på Stanford Center for innovation and communication är en sjunde i ordningen och lockar 200 deltagare från i huvudsak USA, Europa och Asien.

Journalistiken måste lyfta sig över de vanliga frågorna som vad, var, när och vem! Journalisterna måste fokusera på innehållet och lyfta frågor som är viktiga både globalt och lokalt.

Det är huvudspåret under första dagen på den sjunde konferensen i innovationsjournalistik vid Stanford University, San Francisco.

En av inledningstalarna är Krishna Barat, researcher på Google och initiativtagare till Google News.

– Journalistikens utveckling har över tid präglats av kriser och utmaningar. Men journalistiken har överlevt mer tv, mer radio, fler tidningar och nya plattformar. Nu står den mitt i nya utmaningar: den digitala medierevolutionen där vem som helst kan bli avsändare, konstaterar Krishna Barat.

– De traditionellt journalistiska frågorna som vad, var, vem och när är inte längre själva poängen, journalistiken måste gå längre än så och visa varför vem som helst inte är journalist, resonerar han. Journalistiken måste lyfta sig över sin egen tradition och gå djupare.

Han tror att det finns två huvudperspektiv som journalister måste kunna förstå och sätta i sitt sammanhang: det globala och det lokala.

– Journalister måste förstå den globala marknaden och de globala behoven lika väl som de kan sin lokala historia och den lokala marknadens förutsättningar.

EN NYCKELROLL

Den globala mediekrisen sammanfaller med flera andra stora utmaningar som är globala: finanskris, klimatförändringar och hur världens gemensamma resurser ska räcka till alla. OECD har i flera rapporter pekat på de globala utmaningarna och behovet av innovationer för att få ekonomier att växa. Detta är något som David Nordfors, rektor för Vinnova Stanford Research Center of Innovation Journalism, understryker i sin inledning.

– OECD konstaterar att världen står inför specifika utmaningar. Vi måste ha en diskussion om hur vi möter dem och vi behöver ett gemensamt språk för det. Journalistiken och journalisterna har en nyckelroll i att berätta berättelserna, säger Nordfors.

År 2003 myntade han begreppet innovationsjournalistik, då var han först i världen. Nu diskuteras innovationsjournalistik, innovationsprocesser och behovet av nya perspektiv i journalistiken i allt vidare kretsar världen över. På sju år har han tillsammans med olika aktörer, däribland svenska Vinnova, skapat ett forskningscenter på Stanford som fokuserar innovationer och innovationsjournalistik. Han har också skapat ett utbildningsprogram för journalister som omfattar tre veckors kurs på Stanford och ett halvårs praktik på amerikanska medieföretag som bevakar innovationer eller som arbetar på ett innovativt sätt.

MÖTESPLATS: STANFORD

Konferensen på Stanford är en av centrets viktigaste aktiviteter under året.

– För oss har det varit viktigt att skapa ett forum där samhällets olika aktörer möts. Det är inte helt lätt, det finns en lång tradition av att journalister inte ska sitta vid samma bord som samhällets andra aktörer. Men ska vi förstå de globala utmaningarna och skapa ett gemensamt språk så är det nödvändigt, anser Nordfors.

Under konferensen varvas större paneldebatter med rundabordssamtal kring vitt skilda frågeställningar och teman men alla med koppling till innovationer och innovationsjournalistik. Vid borden möts forskare, journalister, riskkapitalister, politiker och tjänstemän från regional nivå. Här blandas olika professioner, uppdrag och kulturer som skapar spännande samtal och bidrar till kunskapsspridning. Den här delen kan utvecklas ytterligare, konstaterar David Nordfors när han nöjd summerar konferensens första dag.

Totalt deltar 200 personer från USA, Europa och Asien.

KATARINA EK

Eva Regård, Stockholm, har deltagit i årets Innovation Journalism Fellowship Program på Stanford och arbetat på Xconomy i Boston. Robert Buderi är chefredaktör på publikationen. Under konferensen första dag ledde Regård två rundabordssamtal med utgångspunkt från sina erfarenheter.

Robert Buderi, chefredaktör för digitala Xconomy berättade om sitt initiativ att starta en helt digitaliserad publikation med enda uppgift att bevaka innovationer och näringsliv och koppla det till miljö och samhälle. Publikationen ges ut gratis och finansieras genom att man arrangerar mängder av olika events och aktiviteter för att bidra till kunskapsspridning och vara en mötesplats.

Annonser