Lunch på trappan utanför Encina Hall där konferensen i innovationsjournalistik pågår.

Kathryn Jenson White, journalist och gästprofessor i journalistik och masskommunikation vid Gaylord University, lutar sig över bordet och säger:

”Alla vet att det där med journalistisk objektivitet är bullshit, den har aldrig existerat. Det är dags att vi är ärliga”.

Hennes uttalande blir en pandang till en uppfriskande debatt under konferensen i innovationsjournalistik: Vem är journalist i en ny medieålder?

Frågan får inget tydligt svar, däremot blir det tydligt att frågeställningarna ser olika ut i olika delar av världen liksom behovet av att definiera vem som är journalist.

”För mig är det inget problem att en blomsterodlare skriver initierat på sin blogg om blommor och kallar sig journalist. Han tillför något. Jag tror inte diskussionen är avgörande även om den är intressant”, säger Mikael Törnwall, USA-korrespondent för Dagens Industri.

Bland amerikanska journalister finns behovet av att definiera en journalist i relation till informatörer och PR-folk och att särskilja journalistik från annan information. Här är rollerna inte lika tydliga. Och journalister i USA har inte alls någon direkt access till inflytelserika personer, vare sig det är politiker eller toppnamn i näringslivet.

Journalister världen över är inte ensamma om att söka sin yrkesroll i ett nytt medielandskap. Samma diskussion finns bland interaktionsdesigners.

– Jag känner igen mig helt och hållet, den här diskussionen låter precis som diskussioner i mitt skrå, säger Tomas Friberg, interaktionsdesigner från Sverige och verksam på Antrop.

– Jag kom hit för jag var nyfiken på konferensens koncept och jag är positivt överraskad, jag får nya perspektiv och större förståelse för olika frågor. Och jag har fått många nya kontakter inom olika fält.

Även om frågan om vem som är journalist inte har ett entydigt svar här, visar diskussionen bland deltagarna på konferensen på ett behov av att på nytt definiera begreppen journalist och journalistik. Dagens definition är helt enkelt inte tillräcklig: ”journalist är den som självständigt samlar, bearbetar och presenterar material för tv, radio eller tidning”. Den utelämnar helt och hållet digitala publikationer liksom undersökande och analyserande journalistik.

Konferensen ger utrymme för diskussioner och reflektioner och jag har inte tidigare på samma ställe hört så många journalister säga samma sak:

”Objektivitet i journalistiken existerar inte, vi gör ett subjektivt urval”. Och:

”Vi måste förstå att publiken många gånger kan mer än vi själva i ett visst ämne”.

Att journalistiken inte är objektiv är inte detsamma som att den inte behövs, saknar trovärdighet eller att den inte kan vara kritiskt granskande. Vi vet alla att allt som publiceras av medier och journalister inte håller hög journalistisk kvalitet och vi måste på allvar fråga oss vad vi vill med vårt uppdrag och agera därefter. Riktigt bra journalistik kräver resurser och tid. Det kan ingen medieägare i världen bortse ifrån. Och det är ägarnas och säljarnas sak att hitta affärsmodeller som säkerställer resurser till journalistiken, det är uppenbart under konferensen.

Frågan hänger också ihop med den andra viktiga meningen: att publiken många gånger kan mer än den enskilde journalisten i ett specifikt ämne. Det har aldrig tidigare varit så utmanande som nu att vara journalist: dina läsare/lyssnare/tittare kan lätt söka efter egna källor, kontrollera dina uppgifter och visa på perspektiv du utelämnat. Att då involvera fler med olika kunskap, profession och roll i nyhetsprocessen blir i det närmaste självklart. Den journalistiska integriteten får inte bli ett skydd för att dölja att vi inte gör ett bra jobb, bara vara ett stöd i urval och val av tid och plats för publicering.

KATARINA EK

Annonser