Fojos främsta mål är att ge journalister fördjupade kunskaper i aktiv, granskande och oberoende journalistik. Därför erbjuder vi ett brett spektrum av kurser och kursformer för alla journalister, vare sig du arbetar i tryckta medier, etermedia, med webb, i produktionsbolag eller som frilans.
För att lyckas i sin vardagliga gärning på fältet, krävs också bra chefer och ledare, tydliga mål, bra organisation och rutiner. Därför erbjuder vi kurser för alla redaktionella medarbetare, för erfarna chefer och blivande chefer.
Som medieföretag måste man ligga i fronten av det mesta. Därför erbjuder vi idéverkstäder, rådgivning, strategisk kompetensförsörjning, planering och genomförande av kurser specifikt för varje redaktion.

Vårt uppdrag
I tre decennier har journalister från Sverige och världen erövrat nya insikter på Fojo, Institutet för fortbildning av journalister. Institutet är landets enda med nationellt och internationellt ansvar att fortbilda yrkesverksamma journalister.
På Fojo hämtar journalister inte bara kunskap och kraft, utan får även viktig tid för den sällsynta eftertanken. I utvärderingar har tusentals berättat om hur berikande det är att möta journalister i samma båt. Eller i en helt annan båt.

Fojo har ett uppdrag att peka på journalistikens roll i en demokrati. I ett allt snabbare kommunikationssamhälle tror vi att det är precis lika viktigt som tidigare att öppna för samtal kring journalistik, mediekonsumtion, demokrati och kommunikation.

Linnéuniversitetet

Medieinstitutet Fojo är en del av Högskolan i Kalmar som 1 januari 2010 går samman med Växjö Universitet och bildar Linnéuniversitetet.
Inom Linnéuniversitetet samarbetar vi på olika sätt med utbildningar inom journalistik, kommunikation, IT och teknik, design, pedagogik och ledarskap, miljö, biokemi, biomedicin och ekonomi.
Inom Linnéuniversitetet utvecklar man en virtuell undervisningsvärld, Second Life samt olika former av webbaserade utbildningar. Fojo tar del av utvecklingen och implementerar under 2010 fler alternativa former av utbildningar.

Fojo samarbetar också med andra lärosäten, både nationellt och internationellt, vilket vi har ett uppdrag att göra.

Fojos utbildningar är på akademisk nivå men ger inga poäng.

Mer om Linnéuniversitetet

Annonser