You are currently browsing the tag archive for the ‘ordbruket’ tag.

Del 3 av 3: Dårar och tvättlinor


Nästa stora rubrikmode efter saxen kom sakta smygande i slutet på 40-talet och dominerade totalt under 60-70-talet. Det var dårradsrubriken.

Dårraden är en liten överrubrik som talar om vem eller var eller vad, följt av en större huvudrubrik om själva Nyheten. Dessa är båda från 1976:

Nya rön om magblödning:

Dödsrisken

fördubblas

av alkohol

Fälldin:

Stark regering

blir en fördel

Det blir väl aldrig utrett om det kallas dårrad för att vilken dåre som helst kan förstå en sådan rubrik, eller för att vilken dåre som helst kan göra den. Eller om det egentligen ska vara då-rad  eller där-rad, för att den ger en tids- eller platsangivelse. Eller om det är en förvrängning av en tysk typografterm.  Jag har hört alla versionerna framförda med samma auktoritet från Dem Som Var Med.

Dårraden gjorde i alla fall huvudrubrikerna kortare och snärtigare – och större. Huvudrubriken skulle helst vara minst dubbelt så stor som dårraden.

Nästa rubrikmode var underrubriken – tvättlinan har någon kallat den. En full rad i låg grad under huvudrubriken. Den blev populär under 80-talets grafiska design-yra, och dårraden försvann ur spalterna.

Tvättlinan påverkade också rubrikspråket  – både på gott och ont.

I bästa fall gav den rubriken mer fullständiga meningar och bättre rytm, när den var som sämst fylldes raden med pladder och utfyllnadsord, informationen i huvud­rubriken upprepades, för att den grafiska mallen skulle följas till varje pris.

Advokat gjorde husklipp

Fick köpa två exklusiva fritidshus med strandtomter till förmånligt pris

(1996)

Den här pratsamma modellen präglade länge morgontidningarnas rubrikspråk:

Länets bilar sämst i Sverige

Många personbilar underkända vid besiktning i Örebro län

(2004)

Men nu verkar de vara på väg ut, vid senaste spaningen i veckan som gick var det bara en rubrik på tio som hade tvättlina.

Och nästa mode?

Hittills har det gått ganska lätt att förutsäga genom att speja västerut, men just nu finns ingen klart dominerande rubriktyp.

Och att formen i hög grad har styrt innehållet i rubrikerna är det väl ingen tvekan om?

Rosemarie Holmström

Annonser

Twitter: Katarina Ek, utvecklingsledare

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Annonser